Dịch vụ chăm sóc, bảo dưỡng cây ở sân vườn biệt thự:

Công việc định kỳ:

Công việc định kỳ mỗi tháng một lần.

  ▪  Cắt tỉa cành, tạo dáng cây cảnh.

  ▪  Cắt, xén cỏ và nhổ cỏ dại.

  ▪  Bón phân và phun thuốc dưỡng phù hợp cho từng loai cây trồng, hoa, cỏ …

  ▪  Kiểm tra sâu bệnh và phun thuốc diệt sâu bệnh ( nếu có) trong thời gian chăm sóc định kỳ, xử lý kịp thời phòng chống lây lan.

-Công việc định kỳ 3 tháng.

  ▪ Mỗi 3 tháng sẽ có kĩ sư , nghệ nhân cây cảnh đến kiểm tra việc chăm sóc sân vườn để đưa ra hướng chăm sóc cho thời gian tiếp theo.

Công  việc không định kỳ:

Trong trường cây bị sâu bệnh, héo úa khách hàng nên liên hệ ngay chúng tôi sẽ cử nhân viên kĩ thuật đên xử lý kịp thời.


"/>

Dịch vụ chăm sóc, bảo dưỡng cây ở sân vườn biệt thự:

Công việc định kỳ:

Công việc định kỳ mỗi tháng một lần.

  ▪  Cắt tỉa cành, tạo dáng cây cảnh.

  ▪  Cắt, xén cỏ và nhổ cỏ dại.

  ▪  Bón phân và phun thuốc dưỡng phù hợp cho từng loai cây trồng, hoa, cỏ …

  ▪  Kiểm tra sâu bệnh và phun thuốc diệt sâu bệnh ( nếu có) trong thời gian chăm sóc định kỳ, xử lý kịp thời phòng chống lây lan.

-Công việc định kỳ 3 tháng.

  ▪ Mỗi 3 tháng sẽ có kĩ sư , nghệ nhân cây cảnh đến kiểm tra việc chăm sóc sân vườn để đưa ra hướng chăm sóc cho thời gian tiếp theo.

Công  việc không định kỳ:

Trong trường cây bị sâu bệnh, héo úa khách hàng nên liên hệ ngay chúng tôi sẽ cử nhân viên kĩ thuật đên xử lý kịp thời.


"/>

Dịch vụ chăm sóc, bảo dưỡng cây ở sân vườn biệt thự:

Công việc định kỳ:

Công việc định kỳ mỗi tháng một lần.

  ▪  Cắt tỉa cành, tạo dáng cây cảnh.

  ▪  Cắt, xén cỏ và nhổ cỏ dại.

  ▪  Bón phân và phun thuốc dưỡng phù hợp cho từng loai cây trồng, hoa, cỏ …

  ▪  Kiểm tra sâu bệnh và phun thuốc diệt sâu bệnh ( nếu có) trong thời gian chăm sóc định kỳ, xử lý kịp thời phòng chống lây lan.

-Công việc định kỳ 3 tháng.

  ▪ Mỗi 3 tháng sẽ có kĩ sư , nghệ nhân cây cảnh đến kiểm tra việc chăm sóc sân vườn để đưa ra hướng chăm sóc cho thời gian tiếp theo.

Công  việc không định kỳ:

Trong trường cây bị sâu bệnh, héo úa khách hàng nên liên hệ ngay chúng tôi sẽ cử nhân viên kĩ thuật đên xử lý kịp thời.


"/>

Chăm sóc landscape