STT

Họ tên

Tuổi

Học vấn

Chuyên môn

KN

1

Trần Văn Xuân

32

Đại học

Chỉ  huy trưởng

09

2

Vũ Bá Chung

43

Trung cấp

KS Giám sát

13

3

Thân Đức Quang

33

Đại học

Chỉ huy trưởng

09

4

Thái Hùng Cương

26

Đại học

KS Thiết Kế

04

5

Nguyễn Đức Thế

24

Đại học

Chỉ huy Trưởng

01

6

Trần Nguyễn Quốc Khánh

24

Đại học

KS Thiết Kế

01